Finanční dar Speciální základní škole Bystré

Pořádající Agentura CTM věnovala finanční dar Speciální základní škole v Bystrém u Poličky. Každý z účastníků a diváků Truckfestu se tak trochu podílí na zlepšení podmínek pro výuku. Ve škole se vzdělávají žáci s mentálním postižením, více vadami a autismem.
Cílem všech pedagogů je přizpůsobit vzdělávání  individuálním potřebám každého žáka, připravit je pro praktický život a vytvořit školu hravou, kreativní, jež dokáže reagovat na potřeby jednotlivých žáků.

www.szsbystre.cz